Community’s

Wij stimuleren onze jongerencentra in het creëren van aantrekkelijke community’s gevormd door jongeren en vrijwilligers. Deze community’s zijn gericht op verbondenheid met elkaar en met Jezus. Het zijn plekken waar jongeren zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Waar liefde, geduld en echte aandacht de basis vormen. Wij willen dat deze community’s op eigen benen kunnen staan door een stevig lokaal draagvlak en duidelijke onderlinge verbondenheid.

 

Meer weten?

Lees ons Vergezicht Youth for Christ Straat.